ร่วมงานกับเรา

อาคิรา ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ผลตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดนโยบายทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมเพื่อให้มาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ ความต่อเนื่องของงาน

ในทุกวันเราคัดสรรบุคคลากรอย่างมีคุณภาพ ด้วยการพิจารณาถึงความถนัด ความรู้ความสามารถ รวมไปถึงประสบการณ์ เพื่อให้เหมาะกับงานที่พนักงานผู้ได้รับเลือกจะสามารถปฎิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ

เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมตามสายงานเฉพาะด้านเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถต่อยอดการพัฒนาตนเองได้

บริษัทฯ มีการจัดเตรียมสถานที่ ทรัพยากร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในอันที่จะอำนวยความสะดวกในการทำงาน สิ่งที่สำคัญคือการสร้างสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทำงานด้วยสนุกความสุข 

นอกจากสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด ทางบริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมายตามตำแหน่งได้แก่ เบี้ยขยัน ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ เงินโบนัส เสื้อฟอร์มของบริษัท ฯลฯ ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานได้มีความมั่นใจ และอุ่นใจในยามฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน  อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ เช่น ปาร์ตีืวันเกิด งานเลี้ยงประจำปี การ outing นอกสถานที่  เพื่อให้เกิดความสามัคคี และการเพิ่มศักยภาพในการร่วมกันทำงานเป็นทีม

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่ง ของการท่องเที่ยวประจำปี
ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Technic
  2. เจ้าหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า
  3. พนักงาน Store และ Q.C.
  4. พนักงานฝ่ายผลิต

    สนใจร่วมงานกับเราติดต่อ 089 553 6545  หรือส่ง e-mail มาที่ sales@arkira-auto.com
reflect you true identity

© 2015-2024 ARKIRA AUTO CO., LTD.
© 2015-2024 ARKIRA AUTO CO., LTD.